Thursday, May 24, 2007

Cơ chế theo dõi của Google

Chúng ta đã nghe nói nhiều về việc ko được vào google adsense bởi vì google adsense có 1 cơ chế để phân biết giữa Cheat hay ko. Vậy tại sao chúng ta không tự tìm hiểu cơ chế này.

Công cụ để kiểm tra là trình duyệt Firefox cài Plugin Web Developer
Đầu tiên vào 1 trang web có đặt ads của google, ở đây tôi chọn vietgiaitri.com.vn
sau đó nhấn vào phần Infomation của Plugin Web Developer chọn Display link details
Plugin sẽ hiện các đường dẫn của trang này, trong đó có đường dẫn

http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/ads?client=ca-pub-6281663894474486
&dt=1173965752960&
&prev_fmts=728×15_0ads_al&format=336×280_as
&output=html&url=http%3A%2F%2Fvietgiaitri.com.vn&ad_type=text&cc=100&u_h=768
&u_w=1024&u_ah=738&u_aw=1024&u_cd=16
&u_tz=420&u_his=3&u_java=true&u_nplug=22&u_nmime=88

Bạn sẽ thấy có 1 số thông tin được gửi đến google như sau

client=ca-pub-6281663894474486 - Mã số của tài khoản làm adsense

dt=1173965752960 - Hiển thị thông tin thời gian của máy, bạn thử viết 1 hàm javascript như sau
google_date = new Date(); document.write(google_date.getTime()) . Sẽ hiện thời gian của máy bạn chính xác đến từng mili giây

lmt=1173965726 - Thời gian bạn truy cập lần cuối vào trang web

u_h=768 - Chiều cao tối đa của độ phân giải màn hình.
u_w=1024 - Chiều rộng tối đa của độ phân giải màn hình.
u_ah=738 - Chiều cao hiện tại của screen.
u_aw=1024 - Chiều rộng hiện tại của screen.
u_cd=16 - Color scheme của máy tính Ví dụ 32-bit.
u_tz=420 - Độ tươi của màn hình ( Refresh rate)
u_his=3 - Kiểm tra xem bạn đã mở bao nhiêu trang web từ lúc bật Browser
u_java=true - Máy có bật Java hay ko
u_nmime=88: Multipurpose Internet Mail Extensions, Sử dụng MIME để kiểm tra có bao nhiêu Plugin được cài đặt

No comments: