Friday, June 8, 2007

Chat Yahoo! Messenger Theo Thẻ Tab

Đây là bài viết hướng dẫn giúp bạn gom cửa sổ chat lại thành 1 và nằm theo kiểu TAB như hình sau:

Đầu tiên bạn phải thay đổi thông số Registry của Windows để cho phép bạn sử dụng Tabbed trên cửa sổ chát. Bạn copy đoạn code sau rồi paste vào Notepad save lại với phần đuôi là .reg, rồi double click lên nó.

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Yahoo\pager]
“Tabbed IM”=dword:00000001

Hoặc sử dụng file làm sẵn này, gồm 2 file: 1 file là bật và 1 file là tắt tính năng tabbed của Y!M. Nếu bạn muốn trở lại như cũ thì xài file tắt tính năng nhé.

Tuy nhiên, nếu chỉ như thế không thì chưa đủ vì bạn có thể gặp những lỗi khác nhau như: chỉ nhận được tin nhắn của 1 người trong nhiều nằm trên 1 cửa sổ, không reply được tin nhắn chặn hạn. Và để sử dụng được Tabbed của Y!M mà không gặp phải lỗi thì bạn download bản FIX này về rồi cài đặt vào máy tính.

Thông tin về bản Fix v1.2 :

Problems with the current tabbed IM chat windows for Yahoo Messenger make it almost impossible to use:

 • You have to have a IM window open to receive new IM messages
 • You dont know which tab has sent you a new message
 • you dont know if any new messages have been received if the Tab IM window has focus
 • You have to resize the window each time a new message tab is opened
 • Changing and closing tabs does not change the window title
 • You have to run a reg file to enable/disable each time

WackyB-IMTab-Fix solves all these problems:

 • Enables tabbed IM windows when you start WackyB-IMTabFix
 • Disables tabbed IM windows when you close
 • New IM windows are displayed correctly
 • Notification is given in window title when new message received
 • Sound alert with new IM from hidden tab
 • Changing tabs updates window title
 • First IM received displays correctly

 1. Download bản WackyB-IMTab-Fix về.
 2. Cài đặt vào máy tính
 3. Khởi động WackyB-IMTab-Fix (vào Start Menu –> WackyB-IMTab-Fix) rồi khởi động Yahoo lên.

Đến đây là bạn có thể thấy được tính năng Tabbed này rồi đấy. Thử chat với mọi người xem nào. Good luck!!


Nguồn: www.wackyb.co.nz


No comments: