Sunday, July 29, 2007

Giải thích các thuật ngữ của AdSense

Saukhi login vào tài khoản AdSense của bạn trên Google, bạn sẽ nhìn thấy trang mặc định là "report" thống kê về các website của bạn. Trong bảng báo cáo này có các thuật ngữ: Impression, Click Through Rate (CTR), và eCPM. Tôi sẽ lần lượt giải thích với các bạn về chúng.

1. Impressions

Khi có một khác tới thăm trang web của bạn, bạn sẽ thêm một Impression trong thống kê. Impression là số lần trang web của bạn (cùng với AdSense ads) được xem. Thực tế, bạn có thể hiểu "impression" có 2 loại: page impression and ad impression. Bạn có thể tăng impressions bằng cách tăng thông lượng (traffic) truy cập tới website của bạn(preferably targeted traffic). Có một vài cách tăng thông lượng : tạo nhiều trang web với nội dung thính hợp, tập trung; tạo ra nhiều liên kết tới website của bạn; tạo ra các loại (categories) cho các bài viết của bạn.

2. Clickthroughs

Hay còn được gọi là CTR là tỉ lệ phần trăm số người duyệt web của bạn click chuột lên logo quảng cáo AdSense ads. Bạn có thể tăng số Clickthroughs bằng cách tăng số AdSense ads một cách phù hợp lên trên trang web của bạn.


3. Effective CPM

Effective CPM là trung bình số tiền bạn kiếm được trên 1000 click. Bạn có thể tăng Effective CPM bằng cách chọn các chủ đề có tính hấp dẫn cao từ Adsense advertisers, và xây dựng các trang và toàn bộ website theo chủ đề được trả giá cao. Mặc dù Google không công bố thông tin trên Adsense bids, bạn cũng có thể tìm kiếm các topics được trả giá cao trên Adwords bids

The Formula

Okay..., bây giờ bạn đã có những thông tin cơ bản về tăng số AdSense. Bạn cần nhớ:

- Tạo các trang và website với các topics được trả cao để có Effective CPM tốt nhất.
- Định dạng và đặt Adsense ads của bạn để có Clickthroughs cao nhất.
- Quảng bá website của bạn để có thông lượng truy cập lớn nhất nhằm tăng số impressions.

No comments: