Sunday, July 29, 2007

Kết hợp các màu sắc tạo sự lạ mắt, tăng CTR, tăng thu nhập

Hiện tại Google Adsense hỗ trợ cho bạn thay đổi nhiều màu sắc khác nhau. Dựa vào điều này bạn có thể tạo cho Ads của bạn thêm sặc sỡ, luân phiên thay đổi tạo sự mới lạ. Để làm được điều này bạn chỉ việc thêm vào Ad code của GA như sau:Code bình thường:<-script type="text/javascript"->
google_ad_client = "pub-xxxxxxxxxxxxxxxx";
google_ad_width = 160;
google_ad_height = 600;
google_ad_format = "160x600_as";
google_ad_type = "text_image";
google_ad_channel ="";
google_color_border = 6699CC;
google_color_bg = 003366;
google_color_link = FFFFFF;
google_color_url = AECCEB;
google_color_text = AECCEB;
<-script->
<-/script>
Sau khi thêm


<-script type="text/javascript"->
google_ad_client = "pub-xxxxxxxxxxxxxxxx";
google_ad_width = 160;
google_ad_height = 600;
google_ad_format = "160x600_as";
google_ad_type = "text_image";
google_ad_channel ="";
google_color_border = ["FFFFFF","336699","000000","6699CC"];
google_color_bg = ["FFFFFF","FFFFFF","F0F0F0","003366"];
google_color_link = ["FF0000","0000FF","0000FF","FFFFFF"];
google_color_url = ["0000FF","008000","008000","AECCEB"];
google_color_text = ["008000","000000","000000","AECCEB"];
<-script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"->
<-/script->

Bạn có thể tạo thêm rất nhiều các cột màu nữa mà không sợ vi phạm luật của Google Adsense. Bạn cũng cần chú ý kiểm tra tài khoản tránh tỉ lệ CTR quá cao (Cao hơn 5%) thì bạn phải tìm cách giảm xuống bởi nếu tỉ lệ Click quá lớn thì họ sẽ kiểm soát site của bạn kỹ hơn thậm chí có thể khóa tài khoản của bạn.

No comments: