Monday, July 16, 2007

Quản lý danh sách bạn chat trong Yahoo! Messenger

VỌC WEB

Quản lý danh sách bạn chat trong Yahoo! Messenger

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc quản lý danh sách bạn chat của Yahoo! Messenger như bị báo lỗi khi add nick, gỡ bỏ nick..., bạn cũng đừng quá lo lắng. Với công cụ Y! Buddy List 1.0 (nằm trong bộ công cụ YM Tools for Vietnamese - tải miễn phí tại http://conghung.com/forum/index.p hp?act=Attach&type=post&id=7), bạn sẽ dễ dàng quản lý được danh sách bạn chat (buddy list) như thêm, xóa nick, sao lưu, phục hồi danh sách bạn chat, xóa nick của mình ra khỏi danh sách của người khác... Để sử dụng được công cụ này, máy tính của bạn cần được cài .Net frame works, tải tại http://download. microsoft.com/download/a/a/c/a ac 3 9 2 2 6 - 8 8 2 5 - 4 4c e - 9 0 e 3 - bf8203e74006/dotnetfx.exe (23MB).

Chạy chương trình Y! Buddy List 1.0, đăng nhập bằng tài khoản Yahoo! Messenger của bạn.

Danh sách bạn sẽ hiện ra ở bên dưới, giống như trong Yahoo! Messenger và được xếp theo từng nhóm.

Để thêm một nickname vào danh sách, bạn vào menu Buddy\ Add Buddy. Cửa sổ Add Buddy Dialog mở ra > Nhập nick cần thêm vào mục Nick, nhập tên nhóm vào mục Group > Tại mục Greeting message, bạn nhập vào dòng thông báo để gửi cho người mà mình add nick (có thể bỏ trống mục này) > Nhấn Finish để hoàn tất.

Muốn xóa một nickname ra khỏi danh sách của mình, bạn chọn nó , sau đó vào menu Buddy\ Remove (bạn nên cẩn thận khi thực hiện thao tác này vì không có hộp thoại xác nhận trước khi xóa).

Khi một người nào đó thêm nick bạn vào danh sách của họ, bạn sẽ nhận được một thông báo hỏi có cho phép họ làm điều này không?

Nếu bạn nhấn Allow, nick của bạn sẽ nằm trong danh sách của họ. Tuy nhiên, nếu sau này bạn không muốn nick bạn nằm trong danh sách của người ta nữa, bạn có thể làm như sau để xóa: vào menu Buddy\ Remove YOUR nick > Nhập nick của bạn chat vào > Nhấn OK > Nhấn Yes để xác nhận. Nick của bạn sẽ được xóa khỏi danh sách của người bạn kia và họ sẽ không thể theo dõi được tình trạng online/offline của bạn nữa.

Một tình huống mà có lẽ nhiều bạn thường gặp đó là khi chuyển sang sử dụng nick mới, bạn có nhu cầu chuyển toàn bộ các nick trong danh sách cũ sang danh sách mới. Theo cách thông thường, bạn phải ghi lại các nick này và đăng nhập vào nick mới để add lại từng nick một. Cách làm này thật không hiệu quả, đặc biệt khi bạn có quá nhiều nick trong danh sách. Trong trường hợp này, bạn chỉ việc dùng Y! Buddy List 1.0 đăng nhập vào nick cũ, sau đó vào menu Buddy\ Export Buddy list, nhập vào tên file cần lưu. Thoát khỏi chương trình, sau đó vào lại chương trình, đăng nhập với nick mới. Vào menu Buddy\ Import Buddy list và chọn file đã lưu khi nãy. Thế là xong! Toàn bộ các nickname trong danh sách cũ đã nằm gọn trong danh sách mới.

No comments: