Sunday, July 29, 2007

Tạo một chanel, kiểm tra trạng thái

Sử dụng các kênh (Channel) để kiểm tra sự thành công hay không, vấn đề cần tối ưu, hay bạn muốn theo dõi một vấn đề gì đó của channel này. Google Adsense có hai loại channel, đó là URL channelCustom channel.

Với Custom Channel mỗi khi nhận Adsense Code bạn sẽ có thêm cột giá trị google_ad_channel ="xxxxxx"; Với xxxxxx là mã số của channel mà bạn đã tạo. Ưu điểm của Channel loại này là bạn sẽ test được tất cả sự thành công của nó với tên đã đặt. Nó thuận lợi cho việc khởi tạo và chia sẻ thu nhập từ Google Adsense . Điều này có nghĩa là bạn có thể chia sẻ thu nhập với bạn bè bằng cách chỉ cần tạo một tài khoản Google Adsense, sau đó tạo một Custom channel mới và đưa code này cho người bạn muốn sử dụng. Bạn dựa vào thông tin từ Channel Custom này để biết số tiền họ kiếm được và bạn sẽ dựa vào đây để trả tiền chia sẻ. Tất nhiên đây không phải là thuận lợi duy nhất từ Channel kiểu này. Ghi chú: Nếu bạn muốn chia sẽ thu nhập với bạn bè bằng cách này bạn phải đảm bảo họ tôn trọng luật của Google Adsense như bạn.

Với URL channel sẽ thực sự hữu ích cho bạn để kiểm tra một domain nào đó có thành công hay không. Khi nhận Google Adsense Code bạn không có thêm giá trị cho google_ad_channel Tức là không có giá trị xxxxxx (google_ad_channel ="";)Các thông tin về Page Views, CTR, Earning...trên domain với URL đã nhập sẽ được tự động ghi nhận. Dưới đây là một vài kiểu URL.

  • yourdomain.com. Ghi nhận tất cả về những Ads đặt trên domain này.
  • subdomain.yourdomain.com. Ghi nhận tất cả những thông tin về Subdomain này.
  • subdomain.yourdomain.com/dir Ghi nhận tất cả những trang trong thư mục dir của subdomain.yourdomain.com
  • subdomain.yourdomain.com/trangchu.html. Chỉ ghi nhận thông tin trên trangchu.html của subdomain.yourdomain.com

Bạn cũng có thể kích hoạt hay hủy bỏ với từng domain mà bạn muốn. Ví dụ như một người nào đó sử dụng mã số của bạn trên một Site nào đó với mục đích không tốt mà bạn vô tình biết được hay do Google Adsense Team thông báo cho bạn. Bạn có thể khóa domain này lại. Bằng cách: Vào Adsense for Content >> Channel >> Tạo thêm một URL channel với tên domain của kể phá hoại. Bấm vào nút kiểm của domain này >> Bấm vào Inactive. Khi đó người chơi xấu này chỉ nhận được màn hình quảng cáo báo lỗi "Error 403".

No comments: