Tuesday, October 9, 2007

Làm Mail Server với Google App

Mình mới config xong mail server bằng việc sử dụng dịch vụ google app của google.com . Sau đây mình xin chia xẻ một số kinh nghiệm cũng như cách cấu hình sử dụng dịch vụ này . Để sử dụng được dịch vụ google apps bạn phải vào đây đăng ký một tài khoản ứng với account domain của mình :

Link :
http://www.google.com/a/cpanel/domain/new

cách đăng ký chắc là mình không phải hướng dẫn chứ nhỉ . hì hì

Sau khi đăng ký xong thì đây là những bước cấu hình cơ bản trên domain cho phép bạn có thể sử dụng được mail server của google :

Bước 1 : Thực thi quyền sở hữu domain ( Verify domain ownership )
ở đây tôi chọn phương thức change CNAME nên làm như sau :
Vào config DNS của domain add thêm một bản ghi CNAME với nội dụng như sau :

Host : googled546979372f873d5.youdomain.com
Type : CNAME
Value : google.com

chú ý : googled546979372f873d5 --> đây là dẫy số của mình còn các bạn thì phải copy trong phần Verify domain ownership của chính domain của bạn được google khởi tạo .


Sau khi xong nhấp tiếp vào phần Verify đê thực thi.

Bước 2: tạo một bản ghi host A trỏ về địa chỉ về ghs.google.com or ip: 72.14.207.121

Host : mail.yourdomain.com
Type: A
Value: 72.14.207.121

Bước 3: chuyển các bản ghi MX về server của google:

MX Server address Priority
ASPMX.L.GOOGLE.COM. 1
ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM. 5
ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM. 5
ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM. 10
ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM. 10
ASPMX4.GOOGLEMAIL.COM. 10
ASPMX5.GOOGLEMAIL.COM. 10

Cũng làm như bước trên các bạn add thêm 7 bản ghi MX tương ứng với list trên của google :

Host : yourdomain.com
Type : MX
Value: ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM
MX : 1


Các bạn làm tương tự với các bản ghi MX còn lại nhé . Sau khi làm xong các bạn tìm đến biểu tượng email . Nhấp vào dòng chữ nhỏ ở phía dưới Active email. Google sẽ cập nhật bản ghi MX của bạn trong vòng 48H.

Những bước cơ bản để sử dụng được google apps rồi để login vào mail của bạn thì vào link : http://mail.google.com/a/yourdomain.com . Còn các tính năng còn lại các bạn tự khám phá nhé . Chúc vui .

Tất cả những ví dụ trên mình làm trên hệ thống quản lý DNS của Everydns . Còn lại tùy thuộc vào phần quản lý DNS của các bạn .

3 comments:

Anonymous said...

Vay may domain alias co dung dc email nay ko?

Anonymous said...

Thanks, bài viết rất hay...

dangkita said...

Hình như vẫn tốn 10$ để đang kí duy trì 1 năm đúng không bạn.
Tớ đăng kí đến đó, nhìn thấy khoản ấy nên chưa biết thế nào?