Wednesday, November 14, 2007

Công cụ hữu ích cho XP, 2000

Với công cụ có sẵn trong windows này bạn có thể fix khi Win bị lỗi không vào được mà giảm thiểu việc cài lại Os khi gặp sự cố và bạn cũng có thể chạy Dos ngay khi khởi động.

Run -> cmd , trong cửa sổ cmd đánh X:\i386\winnt32.exe /cmdcons
(X là thư mục chứa bộ cài đặt)

No comments: