Wednesday, November 14, 2007

Giáo trình Excel hay (tiếng Việt)

- Cuốn I: Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright. Ứng dụng Excel trong kinh tế. Tài liệu rất có hệ thống và bài bản, không còn nghi ngờ gì nữa bạn sẽ là chuyên gia khi xem đến dòng cuối cùng. Thích hợp với những người làm quen với Excel. Tải tại đây: http://www.zendurl.com/vitec/kinhnghiem/Ebook_Excel_1_Fri3ng3R.rar

- Cuốn II: Tra cứu nhanh các hàm và cách sử dụng công cụ excel, tài liệu được tổng hợp của viện đại học Mở Hà Nội. Thích hợp với những người đã học qua Excel. Tải tại đây: http://www.zendurl.com/vitec/kinhnghiem/Ebook_Excel_2_Fri3ng3R.rar

No comments: