Thursday, November 15, 2007

Hướng dẫn cách bấm cáp mạng LAN với đầu nối RJ45

Có 2 chuẩn bấm dây là: T568A và T568B (thường được gọi là chuẩn A, chuẩn B). Lồng các đầu dây vào trong đầu nối RJ45. Hãy xem cách bố trí các đầu dây của từng chuẩn trong hình sau:

 


 Bạn sẽ hỏi: trường hợp nào thì dùng chuẩn A, trường hợp nào dùng chuẩn B?

Nếu nối máy tính (PC) tới Hub/Switch thì bạn bấm cả 2 đầu dây với cùng 1 chuẩn: cùng là T568A hoặc cùng T568B. Lúc này ta có dây cáp thẳng (Straight Through).


Còn khi bấm dây để nối từ PC đến PC (trường hợp chỉ có 2 máy tính) hoặc từ Hub/Switch vào Hub/Swtch (trong trường hợp muốn nối 2 Hub/Switch lại với nhau) ta bấm 1 đầu dây theo chuẩn T568A còn đầu kia theo chuẩn T568B. Đây gọi là dây cáp chéo (Cross Over).


 Bạn chỉ cần ghi nhớ rằng: nối 2 thiết bị khác loại thì đấu thẳng, nối 2 thiết bị cùng loại thì đấu chéo.


No comments: