Wednesday, November 14, 2007

Đơn giản với Auto Shutdown tự tạo

Hiện nay có rất nhiều chương trình tự động tắt máy (Auto Shutdown), tuy nhiên có một cách cực kỳ đơn giản để bạn có thể tự cài chương trình tắt máy đơn giản cho máy tính của mình trong vòng chỉ khoảng 2-5 phút mà bạn không cần phải cài đặt bất kỳ chương trình nào.
Bạn tạo file shutdown.bat có nội dung:
cd\
shutdown/s
Sau đó kết hợp với chương trình “Scheduled Tasks” (lịch làm việc tự động của Windows) là ok.
Chi tiết: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=129632&ChannelID=67

No comments: