Wednesday, November 14, 2007

Quét địa chỉ IP

Angry IP Scanner cho phép bạn ping một loạt địa chỉ IP và trả lại tốc độ ping, tên máy chủ và các địa chỉ IP đang hoạt động - tất cả được gói gọn trong một giao diện Windows hấp dẫn, dễ đọc. Đây là một tiện ích hoàn hảo khi bạn cần tìm hiểu xem PC nào đang kết nối với mạng của bạn.
http://www.download.com/Angry-IP-Scanner/3000-2085_4-10549446.html

No comments: