Thursday, November 22, 2007

Tắt chế độ Log-in trong XP

Vào Start -> Run -> nhập "control userpasswords2" và Enter. Khi hộp thoại mở ra, bạn bỏ dấu check chọn trước dòng "Users must enter a user name and password to use this computer", OK để lưu lại thay đổi.

Lưu ý: chỉ nên tắt chế độ Log-in nếu máy tính của bạn không đòi hỏi bảo mật cao.

No comments: