Wednesday, November 14, 2007

Xóa MSN Messenger

Để xóa MSN Messenger trên Windows có nhiều cách khác nhau và dưới đây là 1 cách cũng đơn giản:
Nhấn Start Menu > Run
Nhập vào đoạn code sau (copy cho chắc ăn nhé):
RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

No comments: