Sunday, December 9, 2007

Debug javascript bằng firefox

Trong Firefox có 1 Add-ons hổ trợ cho việc debug javasciprt là Firebug.

Trước tiên bạn phải cài đặt Firebug. các bạn download về dùng thử nhé
No comments: