Monday, December 3, 2007

Easy PHP - Cài đặt đầy đủ Apache, MySQL, PHP chỉ với 1 click

Ease PHP là bộ cài đặt tổng hợp, bao gồm đầy đủ Apache, MySQL, PHP. Bạn chỉ cần click 1 lần để cài đặt tất cả, thậm chí không cần phải cấu hình vì chương trình sẽ tự động làm hết các công việc đó cho bạn. Bộ cài đặt này khá nhỏ gọn, và thuận tiện khi bạn không muốn mất nhiều thời gian phải cài đặt từng phần để chạy 1 website.

Download Easy PHP v1.8

No comments: