Monday, December 3, 2007

KillWatcher

KillWatcher là tiện ích giúp bạn theo dõi tài nguyên được chia sẻ trên mạng LAN.

Chương trình có khá nhiều mục, bao gồm việc quản lí tài nguyên mà bạn đã chia sẻ trên mạng LAN, đồng thời, theo dõi xem có những máy tính nào trên mạng LAN truy cập và sử dụng tài nguyên đó. Hơn thế nữa, KillWatch còn có chức năng “đá” máy tính đó khi bạn không muốn họ truy cập vào tài nguyên của bạn, và có thể đưa máy đó vào “danh sách đen”, từ giờ trở đi, họ không thể truy cập vào máy bạn nữa nếu bạn không rút họ ra khỏi danh sách đó.

Chương trình rất nhẹ, và tiện dụng. bạn chỉ cần theo các tab của chương trình để thực hiện các chức năng tương ứng.

Chương trình hoàn toàn miễn phí và không phải cài đặt.

Tải về tại đây. Dung lượng 0.40MB.

No comments: