Tuesday, December 11, 2007

Mã hoá URL bằng Javascript


URL Encoder

URL
:

Sử dung trương trình này để mã hoá hoặc giải mã các URL. Các URL được mã hoá để tránh việc các ký tự đặc biệt gây ra một số vấn đề về địa chỉ Internet. Các URL sử dụng những ký tự này trong những tình huống đặc biệt để xác định cú pháp của chúng khi những ký tự đó không được sử dụng với vai trò đặc biệt trong URL, chúng cần được mã hóa. Một số ký tự được coi là không oan toàn và hiển thị dưới hình thức không thể hiểu được trong URL và tình trạng này có thể do nhiều nguyên nhân.

No comments: