Monday, December 3, 2007

a-MAC v3.0 - Làm thay đổi địa chỉ MAC của card mạng

a-MAC v3.0 - Làm thay đổi địa chỉ MAC của card mạng

Địa chỉ MAC của card mạng là 1 địa chỉ vật lí, được tạo ra bởi nhà sản xuất. 2 card mạng khác nhau sẽ có 2 địa chỉ khác nhau.

a-MAC là phần mềm nhằm làm thay đổi địa chỉ MAC đó, khiến 1 card mạng bây giờ sẽ được nhận diện thành 1 card mạng khác. Bạn có thể lựa chọn card mạng trên máy mình, xem địa chỉ MAC của nó, và thay đổi nếu cần thiết. Bạn hoàn toàn có thể trở về địa chỉ như ban đầu khi không muốn đổi nữa.

Ngoài chức năng đó, a-MAC còn scan các máy có cùng dải IP với bạn trong mạng LAN, và liệt kê địa chỉ MAC của chúng.

Chương trình rất dễ sử dụng. Tất cả các thao tác chỉ cần 1 click là xong.

Homepage: a-MAC Homepage.
Download: Download Here.

No comments: