Monday, December 3, 2007

NetLook - Quét các máy trong mạng LAN

NetLook là 1 phần mềm nhỏ gọn giúp bạn scan các máy trong mạng LAN, và scan các tài nguyên được chia sẻ từ các máy đó.

Chương trình có giao diện đơn giản và hoạt động rất nhanh. Bạn có thể xem được tên máy, địa chỉ IP của các máy khác. Chương trình có nhiều tùy chọn, cho phép bạn scan theo từng dải IP, scan các FTP server trong LAN, hay lọc các tài nguyên được chia sẻ, …

Download Portable NetLook v2.3

No comments: