Friday, December 7, 2007

Nguồn góc của Xá Lợi - Xá lợi ngón tay phật (phần 2)

Xá Lợi Phật Tái Hiện!
333

(tiếp theo phần 01)


III - Phật pháp hưng suy và sự tái hiện của Xá Lợi Phật
A Dục Vương là quốc vương đời thứ 3 vương triều Khổng tước nước Ma-kiệt-đà, Ấn Độ ngày xưa, còn được gọi là Vô Ưu Vương, rất sùng tín Phật giáo. Theo truyện A Dục Vương ghi chép, ông từng đem Xá Lợi chia làm tám vạn bốn ngàn cái hộp đem cúng dường trong tám vạn bốn ngàn tháp trên khắp thế giới, chùa Pháp Môn bây giờ là một trong số đó. Đến triều nhà Đường chùa A Dục Vương được đổi tên la chùa Pháp Môn, trở thành chùa của Hoàng gia. Trong tháp cúng dường Xá Lợi ngón tay Phật. Theo những ghi chép để lại thì bắt đầu từ Đường Cao Tông đến Đường Ai Đế mới thôi, tính ra trãi qua 22 đời vua trong khoảng 290 năm trước sau có 7 lần mở cửa địa cung, 6 lần cung thỉnh Xá Lợi về kinh đô Trường An và Lạc Dương để cúng dường. Vào năm 1981, 13 tầng tháp gạch được trùng kiến vào triều đại nhà Minh bổng nhiên vỡ ra, sau nhiều năm trùng tu lại phát hiện trong các bảo hàm (hòm nhỏ làm bằng vật liệu quí) ở hậu thất nơi địa cung đã được an trí cúng dường trong đó có 4 viên Xá Lợi ngón tay Phật. Sau khi tin này được truyền đi lập tức làm kinh động toàn thế giới, trong thế giới này chỉ còn lại Xá Lợi ngón tay Phật chính tại nơi dưới bảo tháp 13 tầng này, không chỉ là bảo vật của quốc gia mà còn là trân bảo của toàn cầu. Thế nên đã thu hút các nhà chuyên gia, học giả và các vị cao Tăng, Đại Đức từ khắp nơi trên thế giới đến đây tham bái. Trong 4 viên Xá Lợi ngón tay Phật, trong đó có 3 viên là "ảnh cốt" một viên là "linh cốt". Hiện tại viên Xá Lợi mà chúng ta thấy đó là linh cốt, cũng chính là chân thân Xá Lợi để lại sau khi Đức Phật nhập diệt
"Phật trụ thế thời ngã trầm luân
Phật diệt độ hậu ngã xuất sanh
Sám hối thử sanh đa nghiệp chướng
Bất kiến Như Lai kim sắc thân"
Tạm dịch:
Khi Phật ở đời con trầm luân
Phật diệt độ rồi con mới sanh
Sám hối đời con nhiều nghiệp chướng
Không thấy sắc vàng thân Như Lai
Như hôm nay có thể tận mắt thấy được Xá Lợi ngón tay Phật cũng giống như được thấy kim thân của Phật vậy. Là đệ tử Phật do vậy không cảm thấy hối tiếc mà từ nay càng nên nương lời dạy cùa Ngài khéo siêng năng tu hành.


Chùa Pháp Môn, Thành Phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, TQ bây giờ

IV - Cửa đá của địa cung và qui hoạch không gian
Trãi qua hơn một ngàn năm phong ba bão táp, chân thân bảo tháp Phật của chùa Pháp Môn do nhiều năm không được sữa chữa, nước thấm đất lở, năm 1981 bên mặt Tây bị vỡ ra, năm 1986 một nữa tháp bên Đông cũng sụp, năm 1987 để trùng tu bảo tháp, chính phủ tỉnh Thiểm Tây quyết định tiến hành các công việc khai quật và khảo cổ cho đến thanh lý đối với nền tháp và các tông tích xung quanh tháp. Lúc bấy giờ có một người dân công tình cờ phát hiện một cửa vào của địa cung. Ở cửa vào địa cung là một lối đi nhiều tầng cấp bằng gạch. Trên các thang cấp được rãi đầy các loại tiền đồng lớn nhỏ. Ở cửa đá thứ nhất là một cửa hai cánh làm bằng đá xanh, trên đố cửa bằng đá hình thang cấp khắc hai con chim Chu tước đứng quay vào nhau, chim Chu tước này vốn có lai lịch của nó, như cửa chính phía nam cửa thành Trường An đời nhà Đường gọi là Chu Tước Môn, do vậy mà Chiêu lăng hay Càn lăng v.v.. các cổng phía Nam của lăng viện đời Đường đều được gọi là Chu tước môn (Chu tước: Loại chim tước đỏ) dùng tượng trưng cho hoàng cung. Cuối đường hầm là cửa đá thứ hai là nơi cất dấu các chí văn bia và vật trương bia. Trên bia ghi lại, Trung Quốc trong thời gian từ Nguyên Ngụy cho đến đời đời Đường các đế vương đêu theo lệ nhiều lần đến chùa Pháp Môn lễ bái Xá Lợi Phật. Sau khi vào trong cửa đá thứ hai là Tiền Thất, trung tâm chủ thể, là phù điêu bằng bạch ngọc đời Hán khắc thành tháp A Dục Vương. Phần cuối cùng của tiền thất xuất hiện cửa đá thứ ba, bên trong lại thêm một thế giới trân bảo, được gọi là Trung Thất. Sau bức tường của Trung Thất phát hiện thêm cánh cửa đá thứ tư. Vào bên trong là Hậu Thất. Bên dưới phía cuối của Hậu Thất là một nơi mật khám.
Bốn viên Xá Lợi xương tay Phật được lần lượt phát hiện như sau: Viên thứ nhất, Xá Lợi chất ngọc được cúng thờ trong tám lớp hòm quí. Viên thứ hai, Xá lợi chất ngọc phát hiện tại Trung Thất. Viên thứ ba, Xá Lợi chất xương thì phát hiện tại mật khám của Hậu Thất. Và viên thứ tư, Xá lợi chất ngọc được phát hiện tại Tiền Thất được an trí thờ trong hòm bạc mạ vàng trong tháp A Dục Vương bằng bạch ngọc đời Hán. Trong bốn viên Xá Lợi, viên thứ ba là linh cốt Xá Lợi, còn lại ba viên kia là ảnh cốt. Bốn lớp cửa của Tiền Thất Trung Thất và Hậu Thất của địa cung rồi thêm một mật khan toàn bộ dài 21.12m, rộng 2.5m. Kiểu dạng của địa cung được chiếu theo hình thức lăng mộ của đế vương để kiến tạo, trước mắt có thể nói đây là địa tháp Phật có đẳng cấp cao nhất được phát hiện trên thế giới


Hết phần 02 - Còn tiếp
(NTL lược dịch)Hình tháp bị sập


No comments: