Monday, December 3, 2007

Test Disk v6.6

Test Disk là phần mềm kiểm tra lỗi ổ cứng của bạn.

Khi bạn mới mua ổ cứng về, hoặc đã dùng 1 thời gian nhưng muốn kiểm tra xem nó có lỗi gì không thì có thể bạn sẽ cần Test Disk. Chương trình sẽ kiểm tra ổ cứng của bạn và đưa ra thông báo tương ứng.

Chương trình chạy dưới dạng giao diện Console (tức là cửa sổ text đen), tuy hơi khó dùng 1 chút nhưng rất tốt. Nếu bạn đã quen dùng, bạn sẽ cảm thấy các lựa chọn của chương trình đưa ra là khá chi tiết.

Chương trình hoàn toàn miễn phí.

Tải về tại đây. Dung lượng 1.48MB.

No comments: