Monday, December 3, 2007

TMeter - Kiểm soát dung lượng truyền tải

TMeter v6.5.390 - Kiem soat dung luong truyen tai

TMeter là ứng dụng để tính toán băng thông và lọc IP dành cho các máy tính hệ điều hành Windows. Với TMeter, bạn có thể tính toán chính xác dung lượng truyền tải qua mạng Internet và mạng nội bộ. TMeter hoạt động trong chế độ thời gian thực, tức là các thông số được hiển thị ngay lập tức ở dạng đồ thị và số. Do đó, bạn có thể theo dõi tình trạng đường truyền của bạn vào bất cứ lúc nào.

TMeter còn là 1 ứng dụng để tìm các lỗi của mạng nội bộ. Khi dùng TMeter, bạn có thể thay đổi tốc độ truyền tại của mạng bạn đang dùng, xác định host nào truyền tải nhiều nhất, quy định những phương thức (protocols) nào được sử dụng, và biết được băng thông cần thiết là bao nhiêu.

Những chức năng chính:
* Tính toán băng thông cho theo 1 phương thức bất kì (TCP / UDP)
* Hiển thị kết quả ở dạng hình ảnh
* Tự động làm báo cáo hàng ngày, hàng tháng
* Ghi kết quả ra file hoặc vào cơ sở dữ liệu
* Có khả năng giới hạn băng thông
* Cho phép xem tình hình truyền tải của người dùng từ xa
* Theo dõi traffic của nhiều card mạng đồng thời
* Làm việc với gói VNP
* Có khả năng giới hạn tốc độ truyền tải
* Có Firewall bảo vệ
* Làm việc ở chế độ Service đối với Windows 2000 / XP / 2003

Homepage.
Download TMeter v6.5.390.

No comments: