Tuesday, December 25, 2007

Tạo mục lục cho tài liệu trong Word

 • Bạn có một tài liệu vài trăm trang! Và bạn muốn tạo tài liệu cho mục lục của mình! Chẳng có việc gì khó nếu bạn kiên nhẫn ngồi đánh từng trang và đánh từng mục. Nếu quả thật như vậy thì bạn đang đánh mất thời gian của mình một cách vô ích.
 • Trước tiên bạn phải có một tài liệu “khá lớn”. Bạn sẽ chẳng cần đọc bài này khi trong tay bạn sở hữu một tài liệu không đến 10 trang.

 • Bước 1:
  • Bôi den mục bạn muốn làm mục lục (ví dụ: “I. Mục nghiên cứu của đề tài”).

  • Chọn Tab Style trên thanh Formatting (đưa con trỏ chuột đến thanh công cụ, Word sẽ hiển thị tên của Tab bạn cần tìm) và đánh vào 1 kí hiệu nào đó (ví dụ số 1).

  • Chú ý: với những mục tương tự như “I. Mục đích nghiên cứu của đề tài” (ví dụ: II hay III…) thì bạn chỉ cần chuyển trỏ đến đầu dòng, chọn Tab Style và đánh ký hiệu bạn vừa chọn (ở đây là số 1).

  • Đối với các mục nhỏ hơn (ví dụ: “1. Giới thiệu chung”) cũng thao tác tương tự nhưng chỉ khác là bạn chọn 1 kí hiệu khác (ví dụ số 2).

  • Chú ý: Nếu bạn chọn các mục cùng kí hiệu thì tất cả sẽ có cùng đinh dạng với mục chọn ban đầu. Điều này đặ biệt thuận tiện trong việc định dạng cho các mục có vị trí ưu tiên giống nhau.

 • Bước 2:
  • Di chuyển con trỏ đến vị trí muốn hiển thị mục lục.

  • Chọn Insert \ Index and Tables…

  • Chọn Table of Contents \ Option…

  • Bạn hãy đánh dấu chọn trong ô Style và nhập vào từng kí hiệu đã chọn ở bước 1 vào TOC level (thứ tự nhập tuỳ thuộc vào sự phân cấp của các mục trong tài liệu).

  • (Ví dụ: Ô thứ nhất bạn chọn nhập 1, ô thứ hai bạn nhập 2…)

  • Kéo con trượt xuống dưới và bỏ những kí hiệu không phải do bạn nhập vào.

  • Nhấn OK để chấp nhận.
   • Vậy là bạn đã có 1 mục lục hoàn chỉnh theo ý mình mà không cần phải mất nhiều thời gian. Nếu bạn có sự thay đổi gì về nội dung tài liệu thì chỉ cần thao tác lại bước 2, Word sẽ tự động thay đổi mục lục giúp bạn. Chúc bạn thành công.

No comments: