Monday, December 3, 2007

Traffic Compressor - Giảm dung lượng truyền tải Internet

Traffic Compressor giúp bạn giảm băng thông để tăng tốc độ Internet và có thể giảm chi phí nếu bạn sử dụng Internet tính tiền theo dung lượng. Chương trình làm việc thông qua 1 proxy, theo đó sự gửi / nhận thông tin sẽ được truyền qua proxy này, nó có chức năng nén dung lượng đó xuống rồi mới tiếp tục gửi / nhận. Nhờ đó, bạn sẽ tiết kiệm được khá lớn băng thông mà vẫn đảm bảo được truy cập Internet tốt.

Chương trình hoàn toàn miễn phí.
Download Traffic Compressor

No comments: