Saturday, January 5, 2008

Chèn logo riêng vào hộp thoại System Properties

Cách thực hiện: Chuẩn bị một ảnh mà chủ nhân máy tính muốn để làm logo hiển thị trong System Properties với kích thước 115x182 pixels và lưu lại với tên oemlogo.bmp

Tạo một file text có nội dung như sau: [general]
Manufacturer=
Model=
[Support Information]
Line1=
Line2=

Ở phần Manufacturer bạn có thể gõ tên mình, tên công ty… để xác lập quyền sở hữu (vd ở đây đặt tên là “dantri.com.vn”). Còn nghề nghiệp thì điền vào phần Model (vd ở đây điền là “Bao dien tu Viet Nam”. Còn Line1, Line2 là phần phụ chú mở rộng bên ngoài bạn có thể điền hay không điền cũng được. Ngoài ra bạn cũng có thể thêm vào các Line3, Line4… tiếp tục phía sau tùy ý. Lưu ý: tất cả đều chỉ chấp nhận gõ chữ không dấu. Sau khi hoàn thành thì save lại với tên oeminfo.ini

VD: thao tác sẽ như sau:

[general]
Manufacturer= Dantri.com.vn
Model= Bao dien tu Viet Nam
[Support Information]
Line1= Thong tin cap nhat
Line2= Khong ngưng phat trien

Sau khi đã có oemlogo.bmp oeminfo.ini bạn copy 2 file này vào thư mục C:\WINDOWS\SYSTEM\(với hệ điều hành cũ) và C:\ WINDOWS\SYSTEM32\ (với hệ điều hành XP).

Và bây giờ chỉ cần vào lại hộp thoại System Properties hình ảnh logo và những thông tin của riêng bạn đã xuất hiện đầy cá tính, thể hiện quyền sở hữu độc quyền của chủ nhân trên chiếc PC yêu quý.

No comments: