Sunday, January 20, 2008

Tạo đĩa cài Windows tự động

Đầu tiên bạn copy toàn bộ hoặc phần I386 trong ổ CD của bạn vào một thư mục nào đó trong ổ C hay ổ D của bạn : ví dụ ở đây tôi đặt vào trong folder D:XP2.

Sau đó bạn vào phần E:\SUPPORTTOOLS trong ổ CD của bạn(ở đây là ổ E), bạn sẽ nhìn thấy file Deloy.cab sau đó bạn giải nén file này ra thư mục XP2 mình vừa tạo.

Sau khi giải nén xong vào thư mục D:XP2 click chuột vào file setupmgr.exe (một trong những file vừa giải nén), nó sẽ hiện lên :
+ form "setup manager" có 2 option là "create new" và "modify existing" chọn "Create new"
--> next
+ tiếp theo là form "type of setup" ta chọn "Unattended Setup"
+ form Product chọn là "Windown XP Pro" nếu bạn muốn tạp file tự động cài cho WinXP hoặc bạn có thể chọn option "2003" (lưu ý bộ cài của bạn là win gì thì bạn tạo win đó) rồi click "Next".
+ User Interaction :chọn Fully Automated --> Next
+ Distribution Share: Set up from CD
+ Tiếp theo các bạn gặp một số cửa sổ như trong quá trình cài đặt Windows bình thường, bạn hãy chọn Accept the Licence Agreement, điền vào các thông tin cần thiết khi cài đặt như: Key, workgroup, name.....
Nếu phần nào bạn không biết rõ bạn có thể bỏ qua, Windows sẽ tự động chọn thông số mặc định.
Sau khi bạn điền xong chương trình sẽ tạo ra một file gọi là unattend.txt. Bạn hãy đổi tên file này thành WINNT.SIF.
Nếu bạn muốn tự mình chọn phân vùng để cài đặt hay định dạng lại phân vùng bạn hãy sửa lại một số dòng sau trong tệp Winnt.sif
[Data]
AutoPartition=0

[Unattended]
FileSystem=*

Sau đó bạn hãy copy file winnt.sif vào thư mục I386 trong thư mục gốc mà bạn đã tạo ban đầu(D:XP2I386).
Vậy là chúng ta đã tạo xong đĩa Windows tự cài đặt

Chúc bạn thành công

No comments: