Tuesday, February 5, 2008

5 chiêu tăng tốc cho Internet Explorer 7 (IE 7)

Thủ thuật 1: Tắt bộ lọc Phishing (Phishing Filter)

Bộ lọc này là tính năng mới của IE 7 giúp bảo vệ bạn trước các trang web giả mạo. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra của bộ lọc lại làm giảm tốc độ duyệt web khác nhiều. Tắt tính năng này để duyệt nhanh hơn.

Thao tác:

Tools >> Internet Options >> chọn thẻ Advanced >> Tìm đến mục Securities, chọn Disable Fhishing Filter >> OK


Thủ thuật 2: Tắt tính năng tự động cập nhật RSS nếu bạn không dùng đến.

Trình duyệt IE 7 có khả năng đọc tin RSS. Tuy nhiên, đa phần mọi người không dùng đến. Tắt tính năng này nếu bạn không dùng đến.

Thao tác:

Tools >> Internet Options >> Content >> Feeds >> Settings

Tiếp tục bỏ các tùy chọn như trong hình

Thủ thuật 3: Tắt chế độ ClearType

Thao tác:

Tools >> Internet Options >> chọn thẻ Advanced >> Tìm đến và bỏ chọn Always use ClearType for HTML* >> OK

Thủ thuật 4: Vô hiệu một những Add-ons không cần thiết.

Thao tác:

Tools >> Manage Add-ons >> Enable or Disable Add-ons >> chọn Add-on nào muốn tắt >> click vào Disable >> OK 2 lần

Thủ thuật 5: Tăng số lượng kết nối cho IE 7 trong Registry

Thao tác: regedit

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]
"MaxConnectionsPerServer"=dword:00000010
"MaxConnectionsPer1_0Server"=dword:00000010


Chúc các bạn thành công!

No comments: