Sunday, February 3, 2008

Cấu hình RAID cho máy chủ HP LH6000 U3

o Cắm các loại cáp nối CPU với Monitor, Keyboard, mouse
o Cắm cáp nguồn
o Kiểm tra các kết nối
o Bật công tắc nguồn
o Khi xuất hiện hàng chữ

HP NetRAID Adapter BIOS VER B.02.03 Nov
Press for HP NetRAID Express Tool

o Ấn Ctrl – M

Xuất hiện cửa sổ HP NetRAID Express Tools Ver B.02.03
o Chọn Configure
o Enter
o Chọn Clear Configuration
o Enter
o Chọn Yes
o Enter
o Chọn New Configuration
o Enter
o Chọn Yes
o Enter

Xuất hiện cửa sổ New Configuration với 4 ổ đĩa ở trạng thái READY
o Chọn ID0
o Space (ấn phím Space dài)
o Chọn ID1
o Space (ấn phím Space dài)
o Chọn ID2
o Space (ấn phím Space dài)
o Enter
o Ấn F10
o Space (ấn phím Space dài)
o Ấn F10
o Chọn Accept
o Enter
Đã tạo xong Logical Disk Drives 0

o Chọn ID4
o Ấn F4
o Chọn Yes
o Enter
Đã tạo xong ổ Hostspare

o Ấn ESC
o Chọn Yes
o Enter
o Enter
o Ấn ESC
o Ấn ESC
o Yes
o Enter
o Ấn Ctrl – Alt – Del để reboot

Kết thúc việc tạo RAID cho máy chủ HP LH 6000 U3

No comments: