Sunday, February 3, 2008

Cấu hình RAID cho máy chủ HP ML370 và DL380

o Cắm các loại cáp nối CPU với Monitor, Keyboard, mouse
o Cắm cáp nguồn
o Kiểm tra các kết nối
o Bật công tắc nguồn
o Cho đĩa CD HP SmartStart 7.10 vào ổ CD
o Chương trình sẽ tự khởi động

Khi xuất hiện cửa sổ SmartStart 7.10 thực hiện

o  English
o Continue
o Agree
o launch Setup
o Array Configuration Utility

Xuất hiện cửa sổ Array Configuration Utility 7.15.19.0

Nếu thấy xuất hiện Logical Disk thì chọn Clear Config

o Create Array
o Chọn
72.8 GB Drive at Port 1 : SCSI ID 0
72.8 GB Drive at Port 1 : SCSI ID 1
72.8 GB Drive at Port 1 : SCSI ID 2
OK

o Create Logical Drive
o OK

o Spare Management
o Chọn
72.8 GB Drive at Port 1 : SCSI ID 3
OK

o Save
o OK

Kết thúc việc tạo RAID cho máy chủ HP ML370 và DL380

No comments: