Sunday, February 3, 2008

Cấu hình RAID cho máy chủ IBM xSeries 250

o Cắm các loại cáp nối CPU với Monitor, Keyboard, mouse
o Cắm cáp nguồn
o Kiểm tra các kết nối
o Bật công tắc nguồn
o Cho đĩa CD IBM ServerRAID CD Support vào ổ CD
o Chương trình sẽ tự khởi động

Khi xuất hiện cửa sổ ServeRAID Manager thực hiện

o Managed System -> Local only (Local System) -> Controller 1)

Nếu thấy đã tạo Array 1 (RAID 5) với 3 đĩa cứng và 1 đĩa Hotspare thì kết thúc tạo RAID bằng chọn File menu -> Exit

Nếu chưa tạo thì tiếp tục

o Actions Menu -> Create arrays
o Express configuration for controller 1
o Next >
o Apply
o Yes
o Reboot

Kết thúc việc tạo RAID cho máy chủ IBM xSeries 250

No comments: