Tuesday, February 12, 2008

Thủ thuật tự login vào Windows XP

Bạn cài mật khẩu cho máy tính, thế nhưng lại muốn nó tự login vào luôn?! ( Ví dụ trong trường hợp bạn muốn khi cần có thể remote desktop nên cần phải có mật khẩu, nhưng lại không muốn nhập mật khẩu khi đăng nhập). Bạn có thể làm theo cách sau :

1.Vào Start menu/ Run…

2. Gõ lệnh control userpasswords2.

3. Hộp thoại User Account hiện ra. Bạn bỏ dấu check tại check box “user must enter username and password to use this computer“. Sau đó bấm Apply.

4. Tiếp theo hộp thoại Automatic logon hiện nên, bạn gõ vào username bạn muốn đăng nhập vào và mật khẩu, sau đó comfirm password 1 lần nữa là xong.

5. Khởi động lại máy tính.

Chúc bạn thành công !

No comments: