Thursday, March 13, 2008

Sử Dụng Remote Desktop Qua Internet

Đầu tiên bạn phải cho phép Remote Desktop. Bạn vào My Computer và bấm chuột phải, chọn Properties.

Chọn Tab Remote và chọn Allow users to connect remote this computer. Bạn lưu ý là phải đặt password và account bạn muốn remote đến:

Sau đó bạn phải tắt firewall trên máy đi bằng cách bấm chuột phải vào My Network Places trên desktop sau đó bấm tiếp chuột phải vào Local Area Connection chọn tab Advanced, bấm chọn Settings:

Bạn chọn Off nhé

Sau đó bạn truy cập vào router của mình. Ở đây tôi dùng Router LinkPro có địa chỉ truy cập là http://192.168.1.1, mặc định user/pass thường là admin/admin. Nếu router của bạn khác nhưng cũng tương tự bạn tìm đến chức năng NAT:

Chọn Vurtual Server, sau đó thêm một Rule Index và nhập vào địa chỉ IP của máy cục bộ của bạn, nhập port 3389 vào, đây là port của chương trình Remote Desktop:

Nhập IP của máy local và port là 3389. Lưu ý nếu bạn sử dụng DHCP và mạng có nhiều máy thì có khả năng là bạn không thực hiện được. Bạn phải cấu hình lại cho IP Local của bạn một địa chỉ cố định.

Tiếp sau đó bạn xem IP Public của mình là bao nhiêu. Có nhiều cách nhưng mình vào trang http://showip.com là tiện lợi hoặc là vào router xem cũng được, nhớ ghi vào giấy để đem đi nhé (nếu bạn là người hay quên) nhưng không được tắt máy nhé, để log off là được rồi. Nếu bạn cần điều khiển tương tác thời gian thực và máy Client không bị log off thì dùng chương trình VNC. Rất nhỏ gọn và hỗ trợ nhiều kết nối đồng thời (theo mình biết thì hỗ trợ đến 5000 kết nối)
download: http://www.realvnc.com/download.html

Khi bạn đến nơi nào đó có mạng Internet bạn mở Remote Desktop lên và nhập IP Public đó vào, user cầ Remote đến và pass. Thế là xong.

Chúc bạn thành công!

No comments: