Thursday, November 27, 2008

Hướng dẫn cài đặt file deb cho iphone

1- Down chương trình hoặc game nào đó nhưng nhớ là file nó ở dạng .deb nha
2- Copy file .deb vào đường dẫn /tmp ( thực ra chỗ nào cũng được ) sau đó dùng winspc no wifi hoặc iPhone Tunnel (Terminal) vào Console ( fím tắt Ctrl+T) rồi đánh lệnh sau :

dpkg -i tên chương trình.deb

vd

dpkg -i Teleport.deb

3- Reboot máy -> chương trình sẽ có trong cydia , nếu muốn xóa nó đj các bạn vào cydia unstall nó đi là xong !

No comments: