Tuesday, November 25, 2008

Hướng dẫn tạo Custom firmware cho Iphone

Bước 1:
Tạo một folder trên Desktop lấy tên là Pwnage,để vào folder đó Winpwn 2.0.0.4 hoặc Winpwn 2.0.0.4 và firmware 2.0 mới nhất .

Bước 2:
Install WinPwn bằng cách extract file zip download ở bước 1 và chạy phần setup.Khi WinPwn đã được install,nó sẽ hiện lên icon shortcut trên Desktop của bạn.Click đúp để chạy ứng dụng.

Click the image to open in full size.

Bước 3:
Khi WinPwn được mở,click nút Browse .ipsw


Click the image to open in full size.

Bước 4:
Xác định file firmware 2.0(iPhone1,2_2.0.1_5B108_Restore.ipsw) từ folder Pwnage trên Desktop và click Open.


Click the image to open in full size.


Bước 5:
WinPwn sẽ kiểm tra firmware để chắc chắn rằng nó có hiệu lực.Giờ thì click nút IPSW Builder.


Click the image to open in full size.

Bước 6:
Cửa sổ IPSW Builder sẽ hiển thị tab Applications.Tick chọn Cydia và nếu bạn không thuộc AT&T,tích chọn YouTube Fix.

Click the image to open in full size.

Bước 7:
Click chọn tab Custom Images.Từ đây,bạn có thể chọn các boot image của riêng mình.

Click the image to open in full size.

Hãy nhớ các quy định cho chúng:RGB hoặc Greyscale format với Alpha channel và độ phân giải dưới 320x480...Nếu bạn muốn dùng Boot Logo và Recovery Logo của iClarified,có thể thấy ở đây :Boot Logo, Recovery Logo

Click the image to open in full size.


Bước 8:
Click chọn tab Custom Payload .Từ tab này,bạn có thể chọn custom payload mà bạn đã tạo để tự động install.Chúng tôi sẽ thảo luận về nó trong hướng dẫn sau.

Click the image to open in full size.

*****VỚI THE PARTITION SIZER, CHỈNH NÓ Ở MỨC 512MB!!! NẾU BẠN KHÔNG CHỈNH NÓ VÀO KHOẢNG 500MB,NÓ SẼ KHÔNG HOẠT ĐỘNG*****

Bước 9:
Click chọn tab Advanced .Tick chọn: Activate Phone.

Click the image to open in full size.

Bước 10:
Click nút Build .ipsw ở góc dưới bên trái để tạo dựng file custom ipsw firmware.Đưa đến folder Pwnage và click nút Save.


Click the image to open in full size.


Bước 11:
Khi WinPwn đã tạo xong custom firmware của bạn,click nút iPwner từ menu chính.

Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.

Bước 12:
Chọn file custom firmware mà ta vừa tạo từ folder Pwnage trên Desktop và click nút Open.


Click the image to open in full size.


Bước 13:
Sau đó,bạn sẽ được thông báo rằng iTunes đã Pwned.

Click the image to open in full size.

Bước 14:
Tiếp theo,ta cần để iPhone sang chế độ DFU và restore sử dụng iTunes.Để chuyển iPhone sang chế độ DFU,làm theo các hướng dẫn Này

Bước 15:
iTunes sẽ nhắc nhở : bạn đang ở chế độ Recovery( recovery mode).

Click the image to open in full size.

Giữ phím Shift và click nút Restore trong iTunes.

Click the image to open in full size.

Một cửa sổ popup sẽ hiện lên yêu cầu chọn firmware của bạn.Chọn file Custom firmware đã lưu trong folder Pwnage và click nút Open.


Click the image to open in full size.

Giờ thì iPhone của bạn sẽ được restore để jailbreak 2.0 firmware!

No comments: