Wednesday, November 26, 2008

WinAdmin - Điều khiển máy tính từ xa cho iphone


Ứng dụng mô tả
Là một WinAdmin Microsoft Windows xa máy tính để bàn giao thức (Rdp) cho khách hàng của bạn iPhone hay iPod Touch. WinAdmin cho phép bạn truy cập từ xa và quản lý Windows bằng cách sử dụng máy vi tính của bạn chỉ cần ngón tay.
Với WinAdmin bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng sửa chữa một vấn đề, xem một tài liệu quan trọng, hay sử dụng một ứng dụng trên bất kỳ máy tính để bàn của Windows của bạn từ tất cả các máy tính của bạn cọ tay. WinAdmin cũng cho phép cho nhiều máy tính để bàn phiên concurrent xa để bạn có thể kết nối một cách nhanh chóng và Windows tương tác với một số máy vi tính cùng một lúc bằng cách sử dụng một quen thuộc Safari "trang" giao diện.
Mới trong phiên bản này -Hỗ trợ cho CTRL + ALT + DEL -Hỗ trợ cho người không đạt tiêu chuẩn Rdp cảng.
-Một số sửa lỗi Để sử dụng WinAdmin:
- Windows máy tính của bạn phải được reachable qua Internet hay mạng nội bộ của bạn, bạn có iPhone hoặc iPod Touch.
- Windows máy tính của bạn phải được thiết lập để cho phép kết nối từ xa máy tính để bàn (cũng được biết đến như là "Desktop Từ xa Chia sẻ")
- Bạn phải có địa chỉ IP hoặc tên DNS của Windows của bạn một máy tính và đăng nhập hợp lệ Windows cho máy tính.
- Bất cứ phần mềm hoặc phần cứng tường lửa cần phải được cấu hình để cho phép lưu lượng truy cập từ xa máy tính để bàn của bạn iPhone / iPod Touch Phiên bản 1.0.1
Tính năng:
- Di chuyển và chảo trên Windows Máy tính để bàn chỉ cần bằng cách kéo màn hình.
- Phóng lớn trong và ngoài trên Windows của bạn bằng cách sử dụng pinching tính để bàn và duỗi cử chỉ.
- Chuyển đổi giữa chân dung và phong cảnh chỉ cần xem bằng cách luân phiên của bạn iPhone hay iPod Touch.
- Tập để duy bấm vào màn hình để thực hiện một nhấp chuột duy nhất.
- Double-tap để thực hiện một bấm đúp vào
- Tập và giữ quyền để thực hiện một nhấn chuột.
- Tập, Ra mắt, Tập, Giữ & Chuyển để thực hiện một hoạt động kéo (gần như là một nhấp đúp chuột vào, nhưng lại ngón tay của bạn trên màn hình thứ hai cho tap - sau đó chỉ cần di chuyển ngón tay của bạn để kéo). Sử dụng các cử chỉ này để làm di chuyển và các hoạt động kéo.
- The "Favorite Máy chủ" công cụ cho phép bạn tiết kiệm của bạn kết nối cài đặt cho sử dụng trong tương lai. Chỉ cần gõ vào bất kỳ của bạn Favorite Máy chủ để bắt đầu một phiên xa máy tính để bàn.
- Familiar Safari "trang" giao diện cho phép đồng thời cho nhiều kết nối. Chỉ cần swipe ngón tay của bạn để trang xa giữa các máy tính để bàn phiên.
- Sử dụng các tiêu chuẩn cho iPhone bàn phím để thực hiện các văn bản mục nhập.
- Windows 95, 98, 2000, Server 2003, và XP Pro được hỗ trợ. XP Home người sử dụng nên đọc Những câu hỏi thường gặp trên các trang web hỗ trợ. Vista hỗ trợ là đến sớm! Mới trong phiên bản mới này: Hỗ trợ cho Microsoft Windows Vista (Kinh doanh và Ultimate phiên bản chỉ).
MỚI: Hỗ trợ cho Microsoft Windows Server 2008. Dịch vụ terminal Gateway không được hỗ trợ. MỚI: Khả năng kết nối cố gắng bỏ ngang.
MỚI: Khả năng kết nối đến bàn điều khiển phiên họp.
MỚI: Cool Icon. Bản quyền 2008 là biểu tượng Tim Hendrix.
FIX: Issue, trong đó diện tích trên màn hình phải có màu trắng nhưng thay vì được hiển thị trong màu đen.
FIX: Issue, trong đó một số ứng dụng chạy trên máy tính của Windows sẽ gây ra WinAdmin sụp đổ (Joel Xin cảm ơn!)
FIX: Issue, trong đó một mật khẩu đã lưu có thể được chỉnh sửa khi mất kết nối tài sản khác.
FIX: Các nút mũi tên màu xanh tiết lộ bây giờ đã dễ dàng hơn cho báo chí. Kết nối có thể được edited này bằng cách nhấn nút màu xanh tiết lộ. Ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp.

No comments: