Tuesday, December 9, 2008

Installous + Appshare - Cài đặt chương trình IPA từ AppStore

Installous + Appshare

Chương trình này hỗ trợ các bạn không phải mất nhiều công đoạn để cài chương trình xxx từ Appstore !
Nếu bạn nào có wifi thì chỉ vài thao tác đơn giản là có thể sử dụng chương trình ngon lành

Hướng dẫn cài đặt :

1 - Những ai đã cài
Safari Download Plug-in từ cydia thì hãy unstall nó đi !

2 - Add source :
cydia.hackulo.us ( cho cydia )

3 - Cài đặt
Installous và Appshare.

4 - Bạn vào
Appshare download 1 phần mềm xxx bất kỳ trong đó !

5 - Vô
Installous install chương trình vừa download trên Appshare.
6 - Reboot iphone -> okie !

No comments: