Tuesday, March 17, 2009

Thay đổi chữ "Slide to unlock"

Cách 1:
1. Đầu tiên các bạn copy file springboard.strings từ \system\library\CoreServices\Springboard.app\Engli sh.lproj ra 1 thư mục bất kỳ (nhớ sao lưu lại để restore lại nguyên bản nếu cần)

2. Đổi đuôi springboard.strings thành springboard.plist

3. Dùng phần mềm Plist Editor for Windows (download ở đây) để mở file springboard.plist

4. Tìm và sửa các đoạn text theo ý bạn (Ví dụ: Tìm "slide to unlock" sửa thành "Vừng ơi mở ra") đến khi xong.

5. Save file springboard.plist, đổi tên ngược lại thành springboard.strings

6. Copy ngược lại vào \system\library\CoreServices\Springboard.app\Engli sh.lproj
7. Respring lại iPhone và bạn sẽ thấy kết quả.

nguồn từ google.com

Cách 2:

Dành cho những ai chưa biết để đổi chữ " Slide to unlock" bằng chữ khác như tên mình chẳng hạn,hay những ký tự v.v......

Download file zip đính kèm,unzip,dùng Notepad mở file SpringBoard.strings ra,đánh chữ vào theo ý muốn,save lại (chú ý: khi save nhớ save lại dạng Unicode)

Chép folder Bundles vào theo đường dẫn : /private/var/stash/Themes.xxxxxx/tên theme đang xài/
Restart lại springboard,Xong.