Friday, July 3, 2009

Làm Cách Nào để Re-install Tất Cả Các Packages Trong Cydia (sau Khi Upgrade/restore)

Xin Chào Các Bạn ............ Các Bạn sẽ không còn phải đi kiếm lòng vòng những Packages mà Các Bạn đã Install trước đây sau khi các Bạn đã Upgrade hay Restore ,một vài bước sau đây sẽ giúp các Bạn đỡ mất thời gian
1) Login qua SSH into Iphone của các Bạn
2) Thiết lập một danh sách tất cả các Packages đã Install qua Cydia bằng cách sử dụng lệnh này
dpkg -l | grep ^ii | awk '{print $2}' > /private/var/mobile/Media/installed.txt
3) Copy File này “installed.txt” tới Computer của Bạn sử dụng SFTP e.g DiskAid
4) Bây giờ các Bạn có thể an tâm Upgrade hay Restore lại Iphone của các Bạn ,Make Sure ,Cydia đã Install bởi QuckPwn or PwnageTool chưa
RE-INSTALL TẤT CẢ CÁC PACKAGES
1) Kiểm tra lại ,Bạn đã install OpenSSH với Cydia ,mở Cydia và kiếm OpenSSH Package và Install nó ,sau đó Install tất cả các Repositories mà các Bạn đã Install trước đây ,mở Cydia và vào " Section " và mở “Repositories " và chọn tất cả các Packages trước đây Bạn đã sử dụng ,nếu không thì Cydia sẽ không kiếm được tất cả các Packages để RESTORE
2) Copy File này “installed.txt” trở lại thiết bị của Bạn sử dụng SFTP hay DiskAid.
3) Login into your iPhone using root:
ssh -l root (IP-number của iPhone các Bạn)
4) Cái này đã Install và Update ,do đó chỉ có những Packages mới thì nó sẽ Install ,Enter :

dpkg -l | grep ^ii | awk '{print $2}' > /private/var/mobile/Media/installed-new.txt
xong đến
diff /private/var/mobile/Media/installed-new.txt /private/var/mobile/Media/installed.txt | grep ^\> | awk '{print $2}' > /private/var/mobile/Media/installed-todo.txt
rồi đến
apt-get install `cat /private/var/mobile/Media/installed-todo.txt

5) Các Bạn REBOOT lại

Thế là xong ,Chúc các Bạn thành công

No comments: