Tuesday, October 6, 2009

Hướng dẫn tạo tài khoảng Paypal

Có rất nhiều trang web mà khi bạn MMO nó đòi Paypal để thanh toán tiền cho bạn ,.. nên bây giờ việc có Paypal là rất cần thiết.
Thứ nhất tất cả giao dịch rất rễ dàng, mua bán toàn thế giới.
Thứ hai.. rất thích hợp cho chơi Offer và PTR cả suftvey, offers & freebie nữa.
Thứ ba việc Fake Ip của bạn sẽ tăng thêm được phần an toàn vì các trang đều biết Vn khó dùng Paypal giao dịch quốc Tế
Vậy làm thế nào để có một paypal bây giờ.

1. Vào paypal.com chọn Sign up.
2. Bao gồm 3 phần Personal ,Premier ,Business (3 phần này nếu paypal ở các cấp 1,2,3,4 thì quan tâm còn VN ở cấp 5 chỉ được gửi thành ra cũng chẳng cần quan tâm nhiều
* Personal : For individuals who shop online (cái này chủ yếu anh em xài vì cái chính là nhận tiền không mất fee)
* Premier : For individuals who buy and sell online (nhận và gửi $ tẹt ga không bị mức limit như personal ,acc loại premier thường dành cho bà kon lên mua và bán thường xuyên)
* Business : For merchants who use a company or group name (cái này dành cho công ty là chính ,đặc điểm là có thể nhiều người cùng sử dụng ,cùng log vào một lúc mà không sao cả ,có thể đổi name chủ paypal thành name công ty)
3. Anh em cứ chọn Personal hoặc Premier tùy thích ,lâu lâu mua vài món rẻ rẻ thì Personal ,còn mua hàng về bán quanh năm thì Premier
4. Nói chung phần "Enter your information" thì điền như tạo email thôi ,không có gì đáng nhắc
* Chú ý : ví dụ tên bạn là Nguyễn Văn Bình thì phần "First name" điền Nguyen ,phần "Last name" điền Van Binh ,việc này sẽ giúp tên của bạn hiện ra đầy đủ trên paypal là Nguyen Van Binh (cho phù hợp với CMND và các loại bill thanh toán điện nước sau này paypal có thể yêu câu)
5. Điền xong xuôi thì vào email check cái link active như khi tạo acc forum thôi ,nói chung là khi tạo acc chỉ cần chú ý phần First name và Last name ,chọn Personal hoặc Premier ... nói chung là cứ next next


Cách đăng ký:
sau khi bấm vào link đăng ký trên .. bạn bấm vô bạn bấm tiếp vào
SING UP TODAY
sau đó bấm tiếp vào thanh công cụ chọn quốc gia ...(lưu ý nên cẩn thận vấn đề này kẻo Paypal của bạn không cash được... tốt nhất nên chọn US Hoặc Taiwan. china cũng được..
sau đó : chọn phần Personal Account và bấm vào start now
sau đó bạn thấy 1 trang mới

Create a PayPal Account
Secure

First Name: Tên Thật
Last Name: Họ và tên đệm

Address Line 1: địa chỉ 1
Address Line 2: địa chỉ 2
(optional)
City: Tên thành phố của người mình mượn tên
State: Tên tỉnh
ZIP Code: mã thành phố <>

Home Telephone: số đt nhà
This will not be sharede.g. 555-555-5555

Mobile Telephone: có hoặc không đều được
(optional)

Email Address: Email (cái này rất quan trọng nên dùng mail tốt và không nên đăng ký các trang web khác bằng Email này nhớ chỉ dùng paypal)
For PayPal account login
Create Account Password: Mật khẩu (phải nhớ kỹ vì Paypal không hề
gửi mật khẩu về Email để bảo mật cho bạn )
8 characters minimum
Confirm Password: đánh lại mật khẩu

1st Security Question: Câu hỏi bảo mật 1
For password recovery
Answer: câu trả lời bảo mật 1
2nd Security Question: Câu hỏi bảo mật 2
Answer: câu trả lời bảo mật 2

Enter the characters: Đánh lại dãy số bảo mật theo ảnh bên cạnh ..
(not case sensitive)
cuối cùng bấm vào : I Gree Great my account

vậy là Ok bạn vào Email

nhìn thấy một cái mails active : kich hoạt nó là bạn đã có mộ cái Paypal
Và Tên tài khoản Email này chính là tên của tài khoản Paypal.

Tuy Nhiên
Tài khoản paypal này chỉ thể gửi tiền (Còn nhận tiền Cái này Tùy Vào trang web mình chơi MMO yêu cầu nhưng Paypal gửi Paypal thì được Thường thì bạn có thể dùng được 60%số giao dịch***cái này sẽ là 0% nếu bạn chọn quốc gia là Việt Nam ****)
trên mạng thôi không rút về ngân hàng được ... vậy Làm Thế nào để dùng paypal thoải mái với đầy đủ các chức năng của nó?.
.... câu trả lời ...bạn phải verifry ACC Paypal của bạn
Thế nào là verifry : có nghĩa là bạn phải add một cái thẻ Credit card (ATM )của ngân hàng nào đó ...điều này vì sao ..
thứ nhất .: phí bạn mở một tài khoản Paypal là 1,99 usd vậy bạn phải có một Credit card thì PayPal Mới Trừ của bạn được...
thứ 2 là vì Paypal hạn chế số lượng người dùng quá nhiều ACCount gây ra khó quản lý cho PayPal.
thứ 3 đó là bạn có thể gửi tiền Từ CC vào PayPal để trả cho các trang web hoặc gửi tiền ...

** Vậy *Làm thế nào để verifry
Trước hết bạn phải có một cái credit card hoặc debit card (nếu là tạo paypal việt nam thì bạn có thể ra acb, eximbank hoặc vcb để tạo), nếu bạn kô có credit card thì bạn có thể dùng vcc.
cái này tốt nhất theo kinh nghiệm của tôi .. bạn nên mua môt cái VCC

VCC là gì Là Vitual Credit card: nó là một thể loại thẻ tương tự như Credit Card .
Cái này được bạn trên mạng nên bạn có khả năng mua nó .. với giá khoảng 10-->15 usd/card.. cái này coi như một tài khoản ngân hàng trên mạng không phải của việt nam nên nếu dùng VCC này bạn sẽ có một Paypal đủ hết chức năng ...
Hiện nay có rất nhiều chỗ bán vcc, bạn có thể tham khảo trên talkgold.com , www-card.com hoặc dùng vcc của epassporte.
**sau khi có VCC bạn tiến hành Verify Paypal
..Đầu tiên bạn Bấm Login Vào PayPal. -> sau đó nhìn bên tay trái có phần
add Credit card. bạn bấm vào add CC
sau đó điền các thôn tin có trên card :
như

số card :Vidu : 6278 9510 1234 xxxx
số bảo mật : XXX (vidụ 655 ở sau mặt thường là 3 hoặc 4 chữ số)
sau đó chọn expdate: xx/xx (vidu :12/2007) cái này cũng ghi luôn trên card.
sau đó bấm sumit.
và ok ...
nhưng đến đây chưa kết thúc.
tiếp đó trong Email của bạn sẽ có một lá mail
nôi dung là bạn phải active Paypal whith expander use number
bạn bấm vô link active trong mail .
nó hiện ra trang Paypal : và có một ô trống bắt bạn điền 4 chữ số :expander use number... vậy đây là số gì .. điều này tôi cơ khổ mới biết được
4 chữ số này nó là 4 số bảo mật nếu như bạn điền sai 3 lần coi như paypal sẽ lock cái VCC của bạn hết dùng luôn .. (tất nhiên sẽ có cách giải Lockcái này để sau tôi sẽ nói )
quan trọng ở đây bạn phải biết 4 số bảo mật này là gi?
expander use number : sau khi bạn add VCC vào paypal . thì sau khoảng 3 ngày Paypal sẽ trừ một khoản phí là 1,99 usd vào VCC của bạn
và khi bạn login vào ngân hàng và kiểm tra VCC thì sẽ thấy một lá thư của paypal.. Kiểu như sau .. 1234 PAYPAL--*EXPUSE $-1.99$-1,99$
vậy thì cái số 1234 sẽ là số bạn cần điền ..
sau khi điền 4 số này .. bạn bấm continuse vậy là OK
paypal đã là của bạn.